เก็บ-สร้าง-ตอบแทน 3 วิธีเริ่มต้นทำได้ง่ายในการออมเงินฃ

ออมไว้…เมื่อภัยมา จิรวดี หอมเพชร นักวางแผนการเงิน CFP®

 

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “ภัย” ซึ่งหากเราลองค้นหาความหมายในอินเทอร์เน็ต จะได้คำตอบว่า ภัย แปลว่า สิ่งที่น่ากลัว อันตรายต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อุบัติภัย แต่หากในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อถามคนส่วนใหญ่ อาจจะได้คำตอบว่า ภัย ที่คุกคามชีวิตของพวกเขาในตอนนี้ น่าจะมีการกล่าวถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก

หลายคนถูกเลิกจ้างงาน เพราะกิจการต้องปิดไป หลาย ๆ คนเจ็บป่วย ต้องควักเงินเก็บออกมารักษา หลายๆ คนสูญเสียคนที่รักไป ต้องขาดรายได้จากการจากไปของเสาหลักของครอบครัวไป ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ ทำให้คนส่วนใหญ่ละทิ้งความตั้งใจในการเก็บออมไป

แล้วทำไมคนเราต้องเก็บออม เพราะวัตถุประสงค์หลักของการออม คือ เพื่อให้มีเงินนำไปใช้จ่ายซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ตามเป้าหมายต่างๆ ของชีวิต หลายท่านออมไว้เพื่อสำรองเงินฉุกเฉิน ออมไว้เพื่อลงทุนขยายดอกผล ออมไว้เพื่อการศึกษาบุตร ออมไว้เพื่อการท่องเที่ยว ออมไว้เพื่อการเกษียณ ออมไว้เพื่อดาวน์บ้าน ดาวน์รถ ออมไว้เพื่อจ่ายค่ารักษา เป็นต้น

หลายครั้ง ๆ ที่คนส่วนใหญ่ละทิ้งการออม ด้วยเหตุผลที่ว่า มีเงินไม่มากพอ หรือจำเป็นต้องนำเงินไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นที่สำคัญกว่า เป็นต้น แต่หากในทางการวางแผนการเงินแล้ว การออมคือ หนึ่งในพื้นฐานของการวางแผนการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในชีวิต เพราะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตได้เมื่อหยุดการออมลง และสาเหตุที่สำคัญที่คนละทิ้งการออม นั่นมาจากการที่ไม่มีเป้าหมายทางการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิต

การมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน และมีการวางแผนการเงินที่สอดคล้อง จะทำให้มีนิสัยในการออมที่ดี แน่นอนว่า การมีเป้าหมายทางการเงินที่ดี ต้องใช้หลักการตั้งเป้าหมาย ตามหลัก SMART ซึ่งได้แก่ S Specific : (เฉพาะเจาะจง) M Measurable : (วัดผลได้) A Achievable : (บรรลุผลได้จริง) R Relevant : (มีความสอดคล้อง) T Time-bound : (มีกรอบเวลาชัดเจน) ขอยกตัวอย่างการตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART แบบที่ลองเอาไปใช้ได้ ดังนี้

เช่น ตั้งเป้าหมาย เพื่อต้องการมีเงินเก็บเพื่อเป็นกองทุนฉุกเฉินให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างน้อย 6 เดือน ภายใน 1 ปี โดยระบุจำนวนเงิน ระยะวันเริ่มต้นและวันที่ต้องการบรรลุเป้าหมายให้ชัดเจน เพียงเท่านี้ก็จะทำให้มีเป้าหมายตามหลัก SMART

3 วิธีเริ่มต้นทำได้ง่ายในการออม
เริ่มต้น ด้วยการเก็บก่อนใช้ เริ่มต้นได้แม้เพียงน้อยนิด เช่น 5% ของรายได้ ใช้ความคิดที่ว่า มีน้อย ดีกว่าไม่มีเลย พูดง่ายๆ คือ มี 1 ก็มากกว่า 0 เพื่อให้มีกำลังใจ จงอย่าลืมว่า หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก และแน่นอนที่สุด หากเราทำบัญชีรับ-จ่ายด้วย จะทำให้เราเห็นว่าเราจะสามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอะไรได้บ้าง และนำเงินนั้นมาออมแทนได้ เพื่อให้ในภาวะมีภัย จะทำให้เงินสำรองฉุกเฉินเรามีเพิ่มมากขึ้น
เริ่มสร้างความสุขในการเก็บออม เช่น เล่นเกมเก็บเหรียญ 10 บาท วันละ 1 เหรียญ หรือเก็บธนบัตร 50 บาท ทุกใบที่ได้รับมา
เริ่มตอบแทนรางวัลแห่งการออมด้วยการนำเงินที่ออมได้ไปใช้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เล็กๆ เพื่อให้มีกำลังใจ และสร้างนิสัยในการออมให้เกิดขึ้นได้
ข้อควรระวัง หากมีความต้องการใช้เงินที่ไม่จำเป็น ที่เรียกว่า ความอยาก ให้กลับไปที่เป้าหมายชีวิตและแผนการเงินที่วางไว้ จะช่วยเตือนสติให้เรากลับมาออมต่อจนบรรลุเป้าหมายได้ เก็บ-สร้าง-ตอบแทน 3 วิธีง่าย ๆ ในการออม สิ่งสำคัญในท้ายที่สุด คือ การตัดสินใจที่จะออม แบบมีเป้าหมาย และวิธีการที่ชัดเจน