แบงก์รัฐจัดสินเชื่อดอกเบี้ยถูก หนุนแจ้งเกิดอุตฯรถอีวี

แบงก์รัฐรับลูกนโยบายรัฐบาล แห่ออกสินเชื่อหนุนอุตสาหกรรมรถยนต์อีวี “ออมสิน” จัดดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2 ปีแรก 2.99% ต่อปี กู้ได้สูงสุด 10 ล้านบาท ขณะที่ “EXIM BANK” สนับสนุนอีวีทั้งซัพพลายเชน จัดสินเชื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตปล่อยกู้สูงสุด 100 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำสุด 2% เผยธุรกิจขอกู้แล้ว 1,500 ล้านบาท ฟาก “SME D Bank” อัดสินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SMEs กู้ได้สูงสุด 15 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2% ปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 18 เดือน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีความชัดเจนเรื่องนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์อีวี) เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานีชาร์ตแบตเตอรี่ และอื่น ๆ ทางธนาคารออมสินมีจัดสินเชื่อไว้รองรับ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสภาพคล่อง เพื่อนำไปลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ สินเชื่อ GSB for BCG Economy สนับสนุนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคม ไม่จำกัดวงเงินกู้ เริ่มตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ยพิเศษคงที่เริ่มต้น 3.99% ต่อปี ใน 2 ปีแรก กรณีมีหลักประกันค้ำเต็มวงเงินกู้ ส่วนกรณีมีหลักประกันค้ำไม่น้อยกว่า 30% ใน 2 ปีแรก คิดดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี และผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี

นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือเพื่อต่อเติมซ่อมแซมสถานที่ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกิจการ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย มีทั้งเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 2.99% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MOR (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี) และเงินกู้ระยะยาวให้กู้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ปีแรกไม่ต้องชำระเงินต้น คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 2.99% ต่อปี ปีที่ 3-10 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา)

“ธนาคารออมสินเพิ่งออกสินเชื่อดังกล่าวในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยสินเชื่อที่ออกมานี้ไม่ได้จำกัดเรื่องวงเงิน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้ามาขอสินเชื่อดังกล่าวได้ตลอด” นายวิทัยกล่าว

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจอีวี และที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างอุตสาหกรรมอีวีให้เกิดขึ้นในประเทศ ตลอดทั้ง supply chain โดยล่าสุดได้ออกสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan สนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 7 ปี เป็นต้น

“ที่ผ่านมา EXIM BANK สนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เกี่ยวกับรถอีวี รวมแล้วกว่า 1,500 ล้านบาท อาทิ ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ ธุรกิจติดตั้งสถานี EV Charging โรงประกอบรถอีวี รวมถึงเรือไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ก่อให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนในอนาคต” นายรักษ์กล่าว

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อมออกมาเพิ่มเติม โดยที่ผ่านมา ได้ออกโครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME วงเงิน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้นานสูงสุด 10 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน เพื่อให้นำไปปรับปรุง หรือลงทุน เงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือฟื้นฟูกิจการ ทั้งธุรกิจปัจจุบัน หรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่

“สินเชื่อดังกล่าว แบงก์สนับสนุนให้สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีกค้าส่ง หรือผู้ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ที่ดำเนินธุรกิจ ได้แก่ 1.เกษตรอุตสาหกรรมหรืออาหารแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 2.อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานชีวมวล 3.อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือบริการทางการแพทย์ 4.กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ และ 5.อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นยานยนต์ไฟฟ้า” นางสาวนารถนารีกล่าว

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance