ใช้ชีวิตหลังเกษียณให้สุขสมหวัง ด้วยสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญจากธนาคารทิสโก้ ดอกเบี้ยต่ำ-รับเงินทันที

สมหวัง เงินสั่งได้ ในกลุ่มธนาคารทิสโก้ มอบโอกาสให้ข้าราชการบำนาญได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณในแบบที่คุณต้องการ ด้วย “สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ” จากธนาคารทิสโก้ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ-รับเงินทันที ไม่ว่าคุณจะต้องการเงินไปปิดหนี้ดอกเบี้ยสูง เป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน หรือนำเงินไปลงทุนต่อยอดธุรกิจเว็บหวยออนไลน์ ถูกกฎหมาย บาทละ 1000 เชื่อถือได้หลังเกษียณ ให้สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญมอบโอกาสให้คุณ

สำหรับสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นปีแรก 3.5% ต่อปี ให้วงเงินสูงสุด 100% ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง โดยให้ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อนานสูงสุดถึง 30 ปี และผู้ขอสินเชื่อได้รับเงินไว ภายใน 1 วันทำการหลังอนุมัติ

ผู้ที่สนใจต้องเป็นผู้รับบำนาญรายเดือนจากกรมบัญชีกลาง โดยมีสิทธิในเงินบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน และใช้เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อสำหรับลูกค้า ดังนี้

• สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ

• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

• หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง

• สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อรับวงเงินกู้

โปรโมชันพิเศษ! ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้มาก สำหรับผู้ที่แนะนำจะได้รับเงินค่าแนะนำ 1,000 บาท/ราย และผู้ขอสินเชื่อจะได้รับฟรี! เครื่องวัดความดัน เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อและรับวงเงินกู้ สำหรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษและโปรโมชันนี้ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ธนาคารทิสโก้ หรือสาขาสมหวัง เงินสั่งได้ ทั่วประเทศ หรือคลิกสมัครได้ที่ https://link.somwang.co.th/1v7qwb หรือทาง LINE @Somwang ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด บริษัทเป็นตัวแทนการขาย โดยธนาคารทิสโก้เป็นผู้ให้สินเชื่อ